Kullanım Kılavuzu

Hissedar Nasıl Tanımlanır?

Hissedar Nasıl Tanımlanır?


Site veya binanızda bulunan meskenlerde birden fazla hak sahibi var ise bunu meskene hissedar ekleyerek kaydedebilirsiniz. Böylece meskene ait borçları da hak sahipleri arasında pay etmeniz mümkündür.

Hissedar eklemek için;

Bilgi İşlem menüsünden Mesken İşlemleri seçilir.

Hissedar eklenecek meskenin bulunduğu satırın sonundakiOturum komutu seçilir.

Gelen ekranda sağ kısımda yer alan hissedar sayısı yazılarak hissedarlara ait bilgiler ve hisse oranları yazılarak kaydedilir.

Bu işlemin ardından dairenin giriş tarihinden itibaren yapılan borçlandırmalar hissedar sayısı ve oranı kadar pay edilecektir.

Hissedar eklenmeden önce yapılan ödemeler ilk kaydedilen hissedarın hesap özetinde bütün olarak görülecektir.

Icon