Yönetici Kütüphanesi

Personel Özlük Dosyası

Personel Özlük Dosyası


PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

 

Zor kararlardan ve yükümlülüklerden biri olan personel seçimi sırasında uyulması ve takip edilmesi gereken rutinler bulunmaktadır. Süreci yönetirken aşağıda bilgisi verilen belgeleri temin etmek çift taraflı güvence sağlayacaktır.

 

 

İşe Girişte Personelden Mutlaka Temin Edilmesi Gereken Evraklar;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Nüfus kayıt örneği

• İkametgâh Belgesi

• Diploma fotokopisi

• Sağlık raporu

• Kan grubu kartı

• Adli sicil kaydı

• 2 adet resim

• Aile durumunu bildirir belge

• Askerlik durumunu gösteren belge

• İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi

• SGK işe giriş bildirgesi

 

 

 

İşçinin Özelliklerine Göre Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar;

• Teşvikten faydalanılıyorsa bunu gösteren belgeler

• Personel engelli ise Sakatlık Raporu Fotokopisi ya da aslı

• Sakatlık indiriminden faydalanan işçi için Gelir İdaresi Başkalığından alınmış indirim yazısı

• Eski Hükümlü, Terör Mağduru veya Engelli işçinin İŞKUR müracaat kayıt evrakı

• İşçi 18 yaşından küçükse ebeveyninin muvafakatnamesi

• Yabancı işçiler için çalışma izni kartı fotokopisi ya da izin belgesi

 

 

İşe Devam Eden Personelin Bu Süreçte Özlük Dosyalarına Eklenmesi Gereken Evraklar;

• Yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve benzeri izin belgeleri,

• Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, emzirme izni dilekçeleri,

• İşçi hakkında tutulan tutanak, olay tespit formları, işçiden istenen savunma talep yazısı, işçinin savunması, işçiye verilen uyarılar,

• İstirahat ve iş göremezlik raporları

• İmzalı bordrolar/ücret pusulaları

• Ücret Kesme cezası varsa nedenini gösteren belgeler

• Maaş zammı, unvan değişikliği veya sosyal haklarında oluşan değişiklikleri bildiren yazılar, terfi ve nakil bildirimleri, görevlendirme yazıları,

• Performans değerlendirme formları

• İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme belgeleri

• İş kazası tutanağı

• Geçici olarak bir başka işyerine devredilecek işçinin rızasını gösteren belge

• İşçi hakkında yapılan tüm resmî yazışmalar

 

 

İşten Çıkışta Özlük Dosyasına Eklenmesi Gereken Evraklar;

• SGK işten ayrılış bildirgesi

• İbraname

• Çalışma Belgesi/Hizmet Belgesi

• Fesih bildirimi

• İstifa dilekçesi

• Kıdem ve İhbar Tazminatı Bordroları

• Haklı fesih varsa bu durumu kanıtlayan belgeler

• İşçiye noterle yapılan bildirimler

• İhbarname

 

 

 

Icon