Site Yönetimlerinin Tutması Gereken Defterler
11 Temmuz 2019 Perşembe

Site Yönetimlerinin Tutması Gereken Defterler

Kullanılacak defterler niteliklerine göre çeşitlilik göstermektedir.


Kat Mülkiyeti Kanununun Yönetici Atanması başlıklı 33. maddesinde Apartmanlar veya Sitelerin kim tarafından idare edileceği tanımlanmıştır:

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Kat malikleri adına, apartman ihtiyaçlarını karşılamak üzere yöneticiler iktisadi ve ticari bazı faaliyetler gösterirler. Bu faaliyetler sırasında yöneticilerin yapmak zorunda oldukları yasal durumlar vardır.

Kullanılacak defterler niteliklerine göre çeşitlidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Açısından; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda defter tutma mükellefiyeti 32 ve 41. maddelerde yer almaktadır. Mevzuat uyarınca apartman ve site yönetimlerinin tutmakla yükümlü olduğu en önemli defter karar defteridir. Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan bu yükümlülük (KMK.m.32) yanında bir de denetim defteri tutulması hususunda bir yükümlülük bulunmaktadır (KMK.m.41).

Karar Defteri (Kat Malikleri Kurulu Defteri)

Yöneticiler, kat malikleri ile yapılan toplantılarında alınan kararları kayıt etmek için karar defteri ni noterden tasdik ettirmek suretiyle kullanmak ve bu defterin kullanılabilir sayfaları var ise ara tasdiki yaptırmak zorundadırlar.

Kanunun “Kararlar” başlıklı 32. maddesinde

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

denilerek Karar Defteri tutma mükellefiyeti düzenlenmiştir.

Belge Muhafaza Yükümlülüğü

Kanunun Defter tutulması ve belgelerin saklanması başlıklı 36. maddesinde

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur denilerek defterin tutulması ve belgelerin saklanması yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Gelir-Gider Defteri

Apartman ve site yönetimleri gerek kat mülkiyeti ve gerekse vergi usul kanunu açısından zorunlu olarak bir muhasebe sistemine uymakla yükümlü değildirler. Yükümlülük gelir ve giderlerin belli bir düzen içinde ilgili defterlere kayıt edilmesinden ibarettir. Ancak sitelerde bulunan kat maliki sayısı son yıllarda oldukça artmış ve buna paralel olarak toplanan gelirler ve yapılan giderler yüksek rakamlara ulaşmıştır. Bu nedenle belirli bir sistem içinde muhasebe ortaya koyma ihtiyacı doğmuştur.

Kat Mülkiyeti Kanununda bu isim altında bir defter düzenlenmemekle beraber, gelir ve giderlerin net bir şekilde izlenebilmesi adına uygulamada gelir-gider defteri adı verilen işletme defteri  de tutulmaktadır. Tutulan bu defter vergi kanunlarından benimsenmiş olan bir defterdir.  Bu defterin de ihtilafa yol açmaması adına noter onaylı olması ve kapanış tasdikine tabi tutulması şarttır.


Denetim Defteri

Kanunun Yönetimin Denetlenmesi başlıklı 41. maddesinde ise;

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler denilerek Denetim Defteri tutma mükellefiyeti düzenlenmiştir.

Gelir Vergisi açısından; Apartman yöneticiliği gelir vergisinden muaftır. Ancak apartman yöneticiliği adına ortaya çıkan ticari, zirai, gayrimenkul, menkul vs. bir kazancın gerçekleşmesi halinde bu kazançlarından dolayı gelir vergisi mükellefiyetliğinin doğacağı kaçınılmazdır.

Yöneticiler gelirleri (aidatlar) ve giderleri doğru bir şekilde bu deftere kaydetmeli, kaydettikleri işlemlere yönelik fatura vb. evrakları da mutlaka muhafaza etmelidir. Giderlerde fatura alınması tercih edilmeli, yazar kasa fişlerinin ise arkalarına ne için harcama yapıldığı kaydedilmelidir. Bir hizmet karşılığında bir bedel (ücret vb.) ödeme yapılıyorsa, ödemeyi yapana mutlaka ilgili belgeler (gider makbuzu, gider pusulası) imzalattırılmalıdır.

Aidatlar toplanırken, kat maliklerinin bir listesinin yapılması, önce bu listeye göre tahsilatın gerçekleştirilmesi, ödeme alınırken (aidat toplanırken) ya da toplandıktan çok kısa bir süre sonra gelir makbuzunun da düzenlenmesine özen gösterilmelidir. Aidatların banka aracılığı ile tahsil edilmesi de mümkündür. Ya da toplanan aidatların topluca bankaya yatırılmak istenebilir. Bu durumda mutlaka apartman ya da site yönetimi adına hesap açılmalı, ancak sevk ve idaresi yöneticiye verilen bir hesap açılmalıdır. Bu tür hesaplar bankalarca uygulamada açılabilmektedir.


Bloglar

Yapı Kooperatiflerinde Üye Aidatlarının KDV Durumu

Yapı Kooperatiflerinde Üye Aidatlarının KDV Durumu

Üye aidatları dışında herhangi bir gelirleri bulunmayan Kooperatiflerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında

Anagayrimenkulün Sigorta Ettirilmesi Hakkında

Anagayrimenkulün Sigorta Ettirilmesi Hakkında

Anagayrimenkulün sigortalanması halinde; kat malikleri sigorta giderlerine, arsa payları oranında katılır.

Site Yönetimlerinin Tutması Gereken Defterler

Site Yönetimlerinin Tutması Gereken Defterler

Kullanılacak defterler niteliklerine göre çeşitlilik göstermektedir.

Yönetim Planı Hakkında Merak Edilen Her şey

Yönetim Planı Hakkında Merak Edilen Her şey

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı ile kurulan, belirli kural ve kanunlara göre yönetilmesi için oluşturulan plana yönetim planı denir. Yönetim planı, bir konutta oturan bütün kat maliklerini bağlar.

5 Soruda Isı Sayaç Muayenesi

5 Soruda Isı Sayaç Muayenesi

Üretim yılı itibari ile geçecek her 5 yıllık süreçte Şubat ayının sonuna kadar muayene için başvuru yapılması gerekmektedir.
<br /><br /><br /><br />2019 yılı için son tarih 31.12.2019dur.

Atlas Ölçüm Şirketleri ile Aidatım arasında çözüm ortaklığı

Atlas Ölçüm Şirketleri ile Aidatım arasında çözüm ortaklığı

Son zamanlarda herkesin merakla takip ettiği bir konu Sayaç Muayene Ve Kalibrasyon İşlemi.

HIZLI, ANLIK YEDEKLEMELER

HIZLI, ANLIK YEDEKLEMELER

Sistem yedeklemelerine ek olarak kendi yedeklerinizi kendiniz alarak muhafaza edebilirsiniz.

TEK DÜZENE GEÇİŞ

TEK DÜZENE GEÇİŞ

Mevcut yönetim haritamızın dışında tek düzen hesap planına yatkın, raporlama sistemlerinde tek düzen hiyerarşisini tercih eden kullanıcılarımız için yeni bir düzen yayınladık.

İstanbul Kongre Merkezinde BİNA ve TESİS YÖNETİM Çözümleri, Hizmetleri, Ekipmanları Fuarı & Konferansındayız.

İstanbul Kongre Merkezinde BİNA ve TESİS YÖNETİM Çözümleri, Hizmetleri, Ekipmanları Fuarı & Konferansındayız.

09-11 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde BİNA ve TESİS YÖNETİM Çözümleri, Hizmetleri, Ekipmanları Fuarı & Konferansındayız.

NetSayaç Nedir?

NetSayaç Nedir?

Uzaktan Kalorimetre Sayaç Okuma Sistemi

KMKya Aykırı Davranan Daire Sakini Hakkında Başlatılacak Hukuki Süreç

KMKya Aykırı Davranan Daire Sakini Hakkında Başlatılacak Hukuki Süreç

Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye İstemi.

Apartman Yönetimi Nasıl Oluşturulur ?

Apartman Yönetimi Nasıl Oluşturulur ?

Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Kasım 2017 Faaliyet & Güncelleme Raporu

Kasım 2017 Faaliyet & Güncelleme Raporu

Kasım ayı içerisinde gelen talepler ve doğrudan iyileştirmelerimiz ile kullanıcılarımız için daha işlevsel ve kullanışlı geliştirmeler sağladık.

Sanalpos ta Paratika iş birliği ile komisyon oranını düşürdük.

Sanalpos ta Paratika iş birliği ile komisyon oranını düşürdük.

Paratika Güvenli Ödeme Sistemleri entegremiz üzerinden %1,75 e varan düşük oranlar ile güvenli ödeme sisteminizi hemen oluşturun, bütçenizi rahatlatın.

Bilgi Güvenliği Uygulamalarımız Yayında

Bilgi Güvenliği Uygulamalarımız Yayında

Daha öncede duyurduğumuz ve yayınladığımız güvenlik ayarlarına ek olarak kimlik doğrulama uygulamasını program içinde aktif hale getirdik.

İş Bankası Entegrasyonu Yayınlandı!

İş Bankası Entegrasyonu Yayınlandı!

Bankacılık sektöründe geniş hacme sahip bir banka ile de Aidatim arasında entegrasyon işlemleri tamamladık

Sayaç Okuma Fırsatları İçin Aidatım NetSayaç İle Tanışın

Sayaç Okuma Fırsatları İçin Aidatım NetSayaç İle Tanışın

Tüm bu ayrıcalık ve fırsatlardan yararlanmak için hemen www.sayacokumaprogrami.com adresinden ücretsiz üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi Aidatım’te

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi Aidatım’te

NetSayaç yapınıza uzaktan okuma sistemine uyumlu konvartör temini ile birlikte yönetim programınız ile entegre olarak çalışan bir sistemdir

Aidatim e-mağaza

Aidatim e-mağaza

Aidatim sunduğu yönetim programı ile tüm işlerin ve görevlerin tek merkez üzerinden kolaylıkla yürütülmesini sağlamış, bu konuda gözetilen yöntemler yönetim ve toplu yaşamların genel konularında da özenle işlenmiş Aidatim Mağaza hayata geçirilmiştir.

Aidatim’ dan Karlılık ve Dostluk Anlaşması; Bina Yönetim Ekosistemi

Aidatim’ dan Karlılık ve Dostluk Anlaşması; Bina Yönetim Ekosistemi

Aidatim vizyon ve misyonları doğrultusunda fayda odaklı hizmet anlayışının yanı sıra iş ortaklıkları ve nihai tüketicisine kendi imkanları ve kazanımları ile eşdeğer fırsatlar sunarak dostluk ağını genişletme isteğini var oluşundan bu yana sürdürmekte

Şirketler için bütün bankalar ile entegre sanal pos alt yapımız

Şirketler için bütün bankalar ile entegre sanal pos alt yapımız

Tüm bankalar ile entegreli sanal pos kurulumunuz bir dakika içinde hazır.

Bina Yönetimlerinin Birincil Sorunlarından Tahsilat İşlemi

Bina Yönetimlerinin Birincil Sorunlarından Tahsilat İşlemi

Site/ Bina yönetimlerinin yaşadığı sorunların başında yapılan borçları zamanında tahsil edememek ve yapılan borçlandırmayı borç sahiplerine iletememek, bilgi verememektir.

Kolay Kurulum Robotu Yayında !

Kolay Kurulum Robotu Yayında !

Kolay kurulum ve kayıt özelliği sizler için tasarlandı. Farklı platform ve programlardan verilerinizi yine aynı kolaylıkta Aidatim hesabınıza aktarabilirsiniz.

Sayaç Okuma ve Borçlandırma İşlemi

Sayaç Okuma ve Borçlandırma İşlemi

Günümüz şartlarında neredeyse tüm meskenler ısınma ihtiyacını doğal gaz ile karşılamaktadır. Hal böyleyken yönetim şirketleri ile ısı pay ölçer alanında hizmet veren şirketlerin yolu her anlamda kesişmektedir.

Enerji Kimliği Nedir ? Niçin Gereklidir ?

Enerji Kimliği Nedir ? Niçin Gereklidir ?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlama

Sorun Var İle Artık Sorun Yok !

Sorun Var İle Artık Sorun Yok !

Daireniz ofisiniz içinde arıza, tesisat ve ya sorun mu var ? Hemen yetkili birime iletin çözüm bulun.

Şeffaf Yönetim ve Kazanımları

Şeffaf Yönetim ve Kazanımları

Tüm yönetimlere konu olmuş en çok dile getirilen ve istenen uygulama hesaplarda ve yönetimde şeffaflığın sağlanabilmesidir. Aidatim tarafından sunulan hizmetlerin avantajlı yanlarından biri de sizlere şeffaf yönetim imkanı sunmasıdır.

işletme Projesi ve Aidat Sorunsalı

işletme Projesi ve Aidat Sorunsalı

Başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere konuyla ilgili yayınlanan ve ifade edilen yönetmelik ve mevzuatları tam olarak anlamak ve uygulamak mümkün olamayabiliyor. Bizler bu başlık altında bir çok kez bahsi geçen fakat pek te ilgimizi çekmeyen ya da uygulan

Firma Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Firma Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bağımsız bölüm sayısının fazla olduğu yapılarda hizmet ve ürün alımları sıkıntılı ve yorucu bir sürecide beraberinde getirmektedir.

Yöneticiyim, Ne yapacağımı bilmiyorum

Yöneticiyim, Ne yapacağımı bilmiyorum

Toplantı karar yeter sayısının oluşmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve başkan seçiminin tamamlanmasıyla birlikte ;
<br />Yönetim ilk defa oluşturuluyorsa ,

Icon